1. Trang chủ

  image
  Trang chủ
 2. Ảnh

  image
  Ảnh
 3. Bài viết

  image
  Bài viết
 4. Về tôi

  image
  Về tôi
 5. Liên kết

  image
  Liên kết

Danh ngôn sống đẹp

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Ta có thể không biết làm thế nào để tha thứ, và ta có thể không muốn tha thứ; nhưng chỉ với việc ta sẵn lòng tha thứ, vết thương của ta đã bắt đầu được chữa lành.


We may not know how to forgive, and we may not want to forgive; but the very fact we say we are willing to forgive begins the healing practice.


Louise Hay

 0 người thích      Thích

Danh ngôn hành động

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Hãy giữ những hy vọng lớn và dám làm hết sức vì chúng. Hãy mơ những giấc mơ lớn và dám sống vì chúng. Hãy có những kỳ vọng khổng lồ và tin vào chúng.


Have great hopes and dare to go all out for them. Have great dreams and dare to live them. Have tremendous expectations and believe in them.


Norman Vincent Peale

 4 người thích      Thích

Trang chủ | Ảnh | Bài viết | Về tôi | Login

© 2012 NNSon.com - Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.