1. Trang chủ

  image
  Trang chủ
 2. Ảnh

  image
  Ảnh
 3. Bài viết

  image
  Bài viết
 4. Về tôi

  image
  Về tôi
 5. Liên kết

  image
  Liên kết

Danh ngôn sống đẹp

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Con người ưa trả thù vì bị tổn thương hơn là đền đáp cho lòng tử tế.


Men are more prone to revenge injuries than to requite kindness.


Thomas Fuller

 387 người thích      Thích

Danh ngôn hành động

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Ao ước không thay đổi thế giới. Chỉ hành động mới làm được điều đó.


Wishes don’t change the world. Only actions will do that job.


Israelmore Ayivor

 12 người thích      Thích

Trang chủ | Ảnh | Bài viết | Về tôi | Login

© 2012 NNSon.com - Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.