1. Trang chủ

  image
  Trang chủ
 2. Ảnh

  image
  Ảnh
 3. Bài viết

  image
  Bài viết
 4. Về tôi

  image
  Về tôi
 5. Liên kết

  image
  Liên kết

Danh ngôn sống đẹp

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Giúp người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta.


In helping others, we shall help ourselves, for whatever good we give out completes the circle and comes back to us


Flora Edwards

 49 người thích      Thích

Danh ngôn hành động

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Hy vọng và ước mơ không phải là lờ đi thực tế. Đó là khoác lên thực tế màu sắc và cầu vồng.


To hope and dream is not to ignore the practical. It is to dress it in colors and rainbows.


Anne Wilson Schaef

 29 người thích      Thích

Trang chủ | Ảnh | Bài viết | Về tôi | Login

© 2012 NNSon.com - Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.